Sản phẩm

TS6720 - Vòi lavabo nóng lạnh dành cho chậu đặt trên bàn dòng 90 Degree màu Chrome Đã bao gồm bộ xã,

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.