Sản phẩm

Vòi cấp nước bồn tắm đặt tự do WeyMouth, màu Brushed Nickel, bao gồmS22110BN+TS25105BN+TS50210 , thanh đỡ TS25105BN: Phần thân nối màu Brushed Nickel TS50210: Phần âm gắn sàn bê tông (Bộ)

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.