Sản phẩm

Vòi cấp bồn đặt sàn 395BG, màu vàng giá bao gồm phần âm TS50110

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.