Sản phẩm

T924ORB - Vòi cấp bồn 4 lỗ dòng Brantford màu Oil Rubber Bronze, bao gồm tay sen, 9793: Phần âm dành cho vòi cấp bồn 4 lỗ.

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.