Sản phẩm

106445 - Tay sen 03 chức năng

Bán hết

Tay sen 03 chức năng

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.