Sản phẩm

Sen tắm công nghệ Posi-Temp, dòng Brantford , màu Chrome 2510: Van âm tường 2 chế độ, công nghệ M-pact , Posi Temp (Bộ)

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.