Sản phẩm

SW1302C - Bàn cầu điện tử, tâm xã 305mm (Sứ)

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.