Sản phẩm

Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh màu vàng, dòng colinet, bao gồm phần âm 9000MCL

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.