Sản phẩm

GN56222 - Vòi chậu nóng lạnh, bao gồm xả ty, không bao gồm ống cong

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.