Sản phẩm

TS42114NL - Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ màu polished nickel, gồm bộ âm 9000

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.