Sản phẩm

Vòi cấp bồn tắm freestanding màu chrome bao gồm phần âm gắn sàn

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.