Sản phẩm

S3105BL - Vòi cấp bồn đặt sàn, bao gồm bộ âm TS50110

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.