Sản phẩm

Vòi cấp bồn 4 lỗ dòng Brantford màu Chrome, bao gồm tay sen,9793: Phần âm dành cho vòi cấp bồn 4 lỗ. (Bộ)

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.