Sản phẩm

GN7727 - Vòi bếp có đầu vòi kéo xuống được, với công nghệ duralast cartridge.

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.