Sản phẩm

R3994 - Van âm tường dùng cho sen gắn bồn tắm bốn lỗ.

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.