Sản phẩm

R3995 - Van âm dùng cho sen gắn bồn tắm 5 lỗ.

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.