Sản phẩm

ACC1404 - Thanh vắt khăn ( khăn lau mặt) màu chrome

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.