Sản phẩm

YB8424NL - Thanh vắt khăn đơn dòng Weymouth, màu Polished Nickel

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.