Sản phẩm

YB2424CH - Thanh vắt khăn đơn dài 60.96 cm, dòng Method, màu Chrome

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.