Sản phẩm

ACC1513P - Thanh vắt khăn đơn 46 cm, màu Polished Brass

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.