Sản phẩm

YB5422CH - Thanh vắt khăn đôi 60.96 cm dòng Kingsley màu Chrome

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.