Sản phẩm

Thân bàn cầu của bàn cầu ( SW3063C) gồm ( SW0063C+SWA063C+SW9062)

Còn hàng

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.