Sản phẩm

P-4100 - Chỉ có thanh sen trượt của bộ A805-30

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.