Sản phẩm

BC3404-102 - Chậu rửa mặt đặt bàn. Bộ đá nhân tạo

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.