Sản phẩm

SW51620 - Chậu rửa đặt trên bàn hình oval New Euro 54.5x34.3x14.9 cm

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.