Sản phẩm

Cảm biến xả bồn tiểu( dùng được cho một số loại bồn tiểu)

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.