Sản phẩm

Bồn tiểu nam treo 370mmx330mmx660mm , giá chưa bao gồm nhấn xả bồn tiểu

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.