Sản phẩm

TS32104 - Bộ sen tắm WeyMouth Posi-Temp, MÀU Chrome. Đã bao gồm phần âm 2510

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.