Sản phẩm

T5503NL - Bộ sen tắm và vòi cấp bồn công nghệ Moentrol, dòng Wynford , màu Polished Nickel 3510: Van âm 2 chế độ

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.