Sản phẩm

CS300DT3Y1 - Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS, không bao gồm van dừng

Bán hết

Chính sách bảo hành

  • Bảo hành theo hãng
  • 02 năm đối với các sản phẩm sứ và sen vòi
  • 01 năm đối với các sản phẩm phụ kiện.